Autoři zastoupení ve sbírce

Christian Wilhelm DIETRICH (DIETRICY)

(Výmar 1712–1774 Drážďany)

Malíř. První vzdělání získal u svého otce Johanna Georga, jenž působil coby dvorní malíř v Rudolstadtu. Od roku 1724 se učil u krajináře Alexandra Thieleho. Jeho výtvarné nadání mu vyneslo patronát Augusta Silného. V roce 1741 přišel do Drážďan, kde byl ustanoven dvorním malířem. O dva roky později podnikl cestu do Itálie. Od roku 1764 zastával funkci profesora na drážďanské akademii. Dietrich je jedním z čelních představitelů německé krajinomalby 18. století. Ve svých bukolicky laděných pracích nezapře vliv italského pobytu, ale ani holandských mistrů, především Nicolase Berchema a Karla Dujardina či Johanna Heinricha Roose.