Autoři zastoupení ve sbírce

Claude GELLÉ (zv. Lorraine)

(Champagne 1600 – 1682 Řím)

Malíř a grafik. V roce 1630 se natrvalo usadil v Římě. Ve svých 35 letech se začal věnovat také grafické činnosti. Lorrain patří vedle Poussina k nejvýznamnějším francouzským umělcům 17. století. Přestože většinu života strávil v Itálii, jeho dílo je symbolem francouzské klasicistní krajinomalby. Máme-li v dnešní době vyzdvihnout určitou část Lorrainovy tvorby, pak to zcela jistě budou jeho kresby. Spontaneita přecházející až ve shluk barevných skvrn nám jen stěží naznačí, že se jedná o plenérové studie autora tvořícího podle zásad klasicistního krajinářství.