Autoři zastoupení ve sbírce

Constantin MEUNIER

(1831-1905)

Belgický malíř a především sochař, jehož sociální témata představují pracující lid, zejména pak horníky a dokaře, patří k nejvýznamnějším evropským sochařům druhé poloviny devatenáctého století. V roce 1906 měl Meunier výstavu v Praze v Krasoumné jednotě v Rudolfinu.