Autoři zastoupení ve sbírce

Cornelis DUSART

(1660 - 1704)

Narodil se v Haarlemu. Mezi lety 1675 – 1679 byl žákem Adriana van Ostade. V roce 1679 se stal členem cechu sv. Lukáše a po celý život – ať už v roli grafika nebo malíře – napodoboval dílo svého mistra.