Autoři zastoupení ve sbírce

Cornelius Pieterszoon BEGA

(Haarlem 1631/1632 – 1664 Haarlem?)

Malíř, kreslíř a rytec, působil v Nizozemí. Byl žákem Adriaena van Ostade. 1653 putoval po Německu a Švýcarsku. Téhož roku se vrátil domů a pracoval v Haarlemu, kde předčasně zemřel během morové nákazy.