Autoři zastoupení ve sbírce

Crispijn VAN DE PASSE

(Arnemuiden 1564 – 1637 Utrecht)

Významný nizozemský kreslíř, rytec a nakladatel přelomu 15. a 16. století. Narodil se v Arnemuidenu a zemřel v Utrechtu. V mládí přišel do Antverp, kde se patrně v dílně bratří Wierixů vyučil mědirytcem a kde v roce 1584 vstoupil do cechu sv. Lukáše. Poté, co se Antverpy v polovině 80. let dostaly pod španělskou správu a byla v nich zahájena rekatolizace, odešel Passe, hlásící se k protestantské církvi memmonitů, z města a v roce 1589 se usadil v Kolíně nad Rýnem. Teprve zde naplno rozvinul svoji ryteckou činnost a začal vydávat grafické listy a ilustrované knihy ve vlastním, záhy velmi prestižním nakladatelství. Na počátku 17. století však i v Kolíně posílily protireformační tlaky a protestanté byli nuceni opouštět město; Crispijn de Passe odešel s rodinou v roce 1611. Za svůj nový domov si vybral Utrecht, v němž působil až do své smrti. De Passe byl nejen výborným mědirytcem ale také schopným kreslířem a inventorem. Přinejmenším polovinu svých mědirytin provedl na základě vlastní invence, jinak tvořil podle předloh nizozemských a středoevropských manýristů. S prací v dílně Crispijnovi de Passe pomáhaly jeho čtyři děti Crispijn ml., Simon, Willem a Magdalena, které se všichny posléze věnovaly ryteckému umění i samostatně.