Autoři zastoupení ve sbírce

Dancker DANCKERTS

(Amsterdam 1633/1634 – 1666 Amsterdam)

Rytec a nakladatel. Danckertsova nepočetná tvorba je tvořena především lepty podle kreseb Nicolase Berchema.