Autoři zastoupení ve sbírce

Daniel FOHR

(Heidelberg 1801–1862 Baden-Baden)

Krajinář. Nejdříve studoval teologii, aby se následně věnoval malbě. V roce 1829 začal navštěvovat akademii v Mnichově, kde se dostal pod vliv Christiana Morgensterna a Carla Rottmanna. Ve čtyřicátých letech přesídlil do Baden-Badenu za účelem svého jmenování dvorním malířem zdejšího velkovévody. Většina Fohrových krajin se nese v duchu romantismu.