Autoři zastoupení ve sbírce

Daniel FRÖSCHL

(1572–1613)

Augsburgský rodák Daniel Fröschl náležel mezi dvorní umělce Rudolfa II., který ho roku 1604 povolal do Prahy jako malíře miniatur. Před tím pracoval v medicejských službách ve Florencii a Pise. Fröschl kopíroval a převáděl drobnopisně řadu předloh Albrechta Dürera přímo na přání císaře. Nahradil tak v tomto oboru velkého dürerovského znalce a kopistu Hanse Hoffmanna, který v Praze zemřel a pracoval pro Rudolfa II. nejen jako malíř, ale zejména jako znalec a nákupčí Dürerova díla. Od roku 1607 působil Fröschl jako císařův antikvář, což mu ponechávalo jen velmi málo času na malování. Po smrti Rudolfa II. v roce 1612 byla proti Fröschlovi a jiným vznesena obžaloba z důvodu zpronevěření předmětů z císařovy „kunstkomory“.