Autoři zastoupení ve sbírce

Edmond Joseph PEUPIN

(činný kolem 1850)

Grafik. Blíže neznámý umělec činný v Lipsku.