Autoři zastoupení ve sbírce

Eduard AMESEDER

(Černovice 1856–1938 Vídeň)

Krajinář, ilustrátor. Významný představitel rakouského realismu a impresionismu. V letech 1877–1884 působil na vídeňské akademii pod vedením krajináře Eduarda von Lichtenfels. Od devadesátých let 19. století se natrvalo usadil ve Vídni. Byl považován za velmi populárního ilustrátora vídeňských periodik. V Čechách měl blízké vztahy k českým Němcům, na jejichž akcích pohostinsky vystavoval. Účastnil se také výročních výstav Krasoumné jednoty v Praze.