Autoři zastoupení ve sbírce

Eduard GURK

(Vídeň 1801–1841 Jeruzalém)

Vídeňský malíř a rytec. V mládí podnikl uměleckou cestu po kontinentální Evropě a Anglii, kde se seznámil s technikou akvarelu, který později často používal. Po návratu do Vídně byl činný zejména coby rytec. Věnoval se uměleckým památkám (soubor osmdesáti pohledů vydal roku 1823) a dvorským slavnostem. V sérii dvanácti listů zachytil například pražskou korunovaci Ferdinanda V.(1836). Vedle rodiny Altů je považován za nejvýznamnějšího rakouského tvůrce biedermeierské veduty.