Autoři zastoupení ve sbírce

Eduard KAISER

(Štýrský Hradec 1820 – 1895 Vídeň)

Malíř a litograf. Studoval na vídeňské akademii. Po ukončení studií se specializoval na portrét. Záhy se vypracoval a byl počítán za největšího konkurenta proslulého Josefa Kriehubera. V letech 1852–1853 pobýval v Itálii. Po svém návratu se stal i přes své angažmá ve vídeňské revoluci v roce 1848 vyhledávaným portrétistou
císařského dvora.