Autoři zastoupení ve sbírce

Eduard SCHULER

(Štrasburk 1806 – 1882 Lichtenthal)

Litograf. Nejznámější bádenský litograf se vyučil u svého otce Charlese Louise. Těžiště Schulerova díla spočívá
v reprodukční grafice.