Autoři zastoupení ve sbírce

Eduard VEITH

(Nový Jičín 1856–1925 Vídeň)

Malíř. Původem moravský rodák se velice záhy prosadil jako vyhledávaný malíř předválečné Vídně. Studoval na tamější umělecko-průmyslové škole u Ferdinanda Laufbergera. Následně vykonal četné studijní cesty. Od roku 1890 byl členem vídeňského Künstlerhausu. S českým prostředím zůstával ve spojení díky několika zásadním zakázkám. Veithovo dílo stojí na pomezí pozdního historismu a nastupující vídeňské secese.