Autoři zastoupení ve sbírce

Edvard MUNCH

(1863 - 1944)

přední představitel norského expresionismu, působil v Německu. S Prahou je spjatý legendární výstavou, kterou Munchovi uspořádal SVU Mánes v roce 1905, která zásadně ovlivnila české moderní malířství. Portrét architekta Jana Kotěry vznikl za Munchova pobytu v Praze a je unikátním grafickým listem existujícím jen v několika exemplářích. Tento pochází z majetku nakladatele Jana Štence. Kotěra jako architekt navrhl výstavní pavilón na Smíchově, kde Munch své dílo prezentoval.