Autoři zastoupení ve sbírce

Egon ADLER

(1892–1963)

Egon Adler jako německo-židovský malíř a grafik působil v Praze a Karlových Varech. Studoval v Mnichově, Berlíně a krátce ve Výmaru. V roce 1911 se účastnil výstavy Verein der deutschen bildenden Künstler in Böhmen, soubornou výstavu měl v pražském Rudolfinu (1920). Dále se prezentoval na třetí výstavě Tvrdošíjných (1921). Později pracoval v Berlíně pro Ullstein Verlag a založil zde i vlastní reklamní firmu. Roku 1933 se vrátil do Prahy, jako host vystavoval se skupinou Prager Sezession (1934). Emigroval do Švýcarska (1938) a později přes Španělsko do Spojených států. Adler byl jedním z nejvýraznějších představitelů poválečného expresionismu v Čechách, v padesátých letech v New Yorku ještě zasáhl do vývoje abstraktního expresionismu. Posmrtnou výstavu mu uspořádal newyorský Goethe Haus v roce 1963.