Autoři zastoupení ve sbírce

Elias WIDEMANN

(Činný 1634–1666)

Kreslíř, mědirytec v Augšpurku, je rovněž doložen svou činností v roce 1641 v Olomouci a 1645–1652 ve Vídni. Je znám jako autor oslavných emblemat, mnoha portrétů (například hraběte Althanna, Andrease von Auersperg, Rudolfa Dietrichsteina, Paula Esterházyho, Ferdinanda Waldsteina.