Autoři zastoupení ve sbírce

Emanuel Joachim HAAS

(data neznáma)

Drážďanský malíř, kreslíř a mědirytec první poloviny 18. století.