Autoři zastoupení ve sbírce

Emanuel Josef MALOVEC

(1779–1823, místo narození a úmrtí není známo)

Kreslíř, svobodný pán (baron z Malovic). Patrně umělec autodidakt s blízkou vazbou na Františka Karla Wolfa. Z jeho prací jsou známy především veduty.