Autoři zastoupení ve sbírce

Emanuel Krescenc LIŠKA

(Mikulovice 1852–1903 Praha)

Malíř a ilustrátor. Umělec je dnes znám především jako ilustrátor. Pocházel z chudé rodiny. Prvním výraznějším úspěchem po akademickém studiu byl zisk druhé ceny v soutěži na výzdobu Národního divadla. V roce 1879 společně s Jakubem Schikanederem vyhráli konkurz na výtvarnou dekoraci královské lóže Národního divadla. Peníze za cenu mu umožnily delší studium akademie v Mnichově. Později získal ještě Klarovo cestovní stipendium. Roku 1888 byl jmenován profesorem uměleckoprůmyslové školy v Praze. V autorově tvorbě jsou čitelné ohlasy mnichovské školy. Zřejmá je Liškova reakce na tvorbu Gabriela Maxe, jež došla vyjádření v dílech Kain či Maximianovy oběti.