Autoři zastoupení ve sbírce

Emanuela SEIFERTOVÁ

(Hořovice 1852–1910 Mnichov)

Malířka portrétů a žánrů. V devadesátých letech 19. století působila v Paříži a Mnichově, kde přilnula k naturalistickému výtvarnému projevu. Autorčino dílo prozrazuje zřetelný vliv jejího bratra Alfreda Seiferta a Gabriela Maxe.