Autoři zastoupení ve sbírce

Emil SCHWANTNER

(Königshán u Žacléře 1890–1956)

Umělec začínal jako modelér porcelánky v Žacléři. V letech 1907–1909 studoval na odborné keramické škole v Šanově-Teplicích. Učil se na akademii v Praze u profesorů J. V. Myslbeka a Jana Štursy(1909–1912), přičemž získal stipendium od Společnosti na podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách. Od prosince 1912 do srpna 1913 byl kolegou Franze Metznera v Berlíně, kde mu pomáhal s jeho monumentálními díly, zvláště pak s Pomníkem bitvy národů u Lipska. Před první světovou válkou samostatně pracoval jako sochař, zprvu v Berlíně a později ve Vídni. Dobrovolně odešel na frontu. Od počátku dvacátých let až do roku 1946 žil a působil v Trutnově. Opakovaně odmítl profesorské místo na pražské akademii, nicméně po válce ho stihl osud vystěhování do Německa.