Autoři zastoupení ve sbírce

Engelbert SEIBERTZ

(Brion 1813 – 1905 Arnsberg)

Portrétista a ilustrátor. Po studiích v Düsseldorfu a Bonnu jsou pro Seibertze stěžejní mnichovský pobyt Wilhelma Kaulbacha. Zde pravděpodobně vešel do styku s budoucím ředitelem pražské Akademie Christianem Rubenem, který ho později pozval do Čech, kde prokazatelně pobýval mezi lety 1841–1848 a pohyboval v okruhu Thunů a Rohanů. Po revoluci 1848 odchází z Prahy do Mnichova, aby se od roku 1871 usadil v Arnsbergu.