Autoři zastoupení ve sbírce

Ernst WEICHERT

(činný v 2. polovině 19. století)

Německý kreslíř pocházející patrně ze Saska, od něhož jsou známy akvarelové veduty ze Saského Švýcarska a z Čech.