Autoři zastoupení ve sbírce

Eugen Napoleon NEUREUTHER

(Mnichov 1806 – 1882 Mnichov)

Malíř a ilustrátor. Žák Wilhelma Kobella a Petera Cornelia, který mu svěřil provedení dekorativního orámování svých fresek v Glyptotéce. V roce 1830 studijní cesta do Paříže a 1837–1838 do Říma. Mezi lety 1868–1876 profesor mnichovské uměleckoprůmyslové školy. Vůdčí osobnost německé romantické ilustrace.