Autoři zastoupení ve sbírce

Eugen von KAHLER

(1882–1911)

Podle Kandinského maloval Kahler sny. Nebyl však pod vlivem kubismu ani Matisse. Bohaté zázemí židovské obchodní rodiny umožnilo malíři se naprosto svobodně věnovat umění. Často cestoval, měl bystrý a prakticky neomezený přístup k nejrozmanitějším výtvarným výkonům v Evropě. Na rozdíl od souputníků ze skupiny Der blaue Reiter se nikdy nevzdal předmětnosti. V roce 1906 pobýval převážně ve Francii. Kahler měl za sebou léta učení na mnichovské akademii v ateliérech Heinricha Knirra a Franze von Stucka, jejichž dílo obdivoval, ale v přirozené touze po vlastním výrazu ho překonal a záhy opustil.