Autoři zastoupení ve sbírce

F. H. MONOGRAMISTA

(Činný v Praze v letech 1643–1677)

Frater Henricus a S. Petro (Monogramista F. H.), příslušník řádu bosých augustiniánů od sv. Václava
na Novém Městě Pražském, se věnoval rytecké tvorbě. Dochovalo se několik jeho nijak zvlášť podprůměrných mědirytin, většinou knižních ilustrací či frontispisů, nezřídka provedených podle předloh Karla Škréty. Asi nejznámějším dílem bratra Henrika je cyklus 32 ilustrací, zdobících svatováclavský spis D. Wenceslao Bohemorum Duci ac Martyri Inclyto Sertum, Ortus, Vitae… (Praha 1643).