Autoři zastoupení ve sbírce

Fedor Iwanowitsch KALMYK

(rusko–čínská hranice 1763/1765 – 1832 Paříž)

Malíř a grafik. Fedor se narodil na pomezí rusko–čínských hranic a jako nalezenec byl v roce 1770 odvezen ruskými vojáky do Petrohradu, kdy se po křtu dostal pod ochranu carevny Kateřiny II. Ta jej poslala na vychování do bádenského Karlsruhe, kde se vzdělával jako malíř pod vedením Filipa Jakoba Beckera. Roku 1791 odchází do Říma, kde vyniká jako kreslíř. Po osmiletém pobytu v Itálii doprovází lorda Elgina do Řecka a podílí se na převozu slavných parthenonských skulptur do Velké Británie. Po svém jmenování bádenským dvorním malířem v Karlsruhe pobývá s krátkými přestávkami v Itálii.