Autoři zastoupení ve sbírce

Felix JENEWEIN

(Kutná Hora 1857–1905 Brno)

Malíř. V sedmdesátých letech 19. století byl studentem pražské akademie. Následně se vzdělával ve Vídni. V jeho raném díle se silně uplatňoval vliv Josefa Mánesa. Jedná se tak o jednu z nejpůvodnějších reakcí na Mánesovy práce v dílech jeho následovníků. Jenewein byl vynikající stylista, jenž svým dílem syntetizoval tradiční nazarénská východiska s moderními uměleckými standardy. Mezi autorova nejznámější díla náleží cyklus Mor, který dokončil v letech svého největšího uměleckého vzepětí při realizacích pro vídeňský kostel v Ottakringu kolem roku 1900.