Autoři zastoupení ve sbírce

Ferdinand Karel KLIMSCH

(Česká Lípa 1812–1890 Frankfurt nad Mohanem)

Malíř historií, žánrů, grafik. Náležel mezi blízké přátele Josefa Führicha a Karla Hynka Máchy. Jako grafik působil v závodu Karla Henniga, kde provedl větší množství prací. V roce 1837 odešel do Frankfurtu, aby si zde otevřel úspěšnou litografickou dílnu. Podílel se na přípravě pamětního alba Denkbuch über der allerhöchste Anwesenheit z roku 1836. Je jedním z předních exponentů romantismu v Čechách, stále však patří k nedoceněným českým umělcům.