Autoři zastoupení ve sbírce

Ferdinand PILOTY st.

(Homburg 1766–1844 Mnichov)

Litograf. Otec slavnějších malířů Ferdinanda a Karla von Piloty. Těžiště jeho díla spočívá v reprodukční grafice.
Nejslavnějším dílem je album kopií bavorských královských sbírek Copies des dessins originaux choisins dans la Coll. De S. M. Le Roi de Baviere. V roce 1833 založil v Mnichově se svým společníkem úspěšný litografický závod.