Autoři zastoupení ve sbírce

Francesco GUARDI

(1712–1793)

Ital Francesco Guardi pocházel z malířské rodiny a prakticky celý svůj život byl také zaměstnán v rodinné dílně, kromě let 1735 až 1743, kdy pracoval v malířské dílně Michela Marieschiho. Malířem byl jeho otec Domenico i bratři Niccolò a Gianantonio, nicméně Francesco se nenaučil malovat od svého otce, který zemřel, když mu byly čtyři roky, ale od svého o třináct let staršího bratra Gianantonia. Guardiho hlavním inspirátorem byl Canaletto a jeho tvorba. Oba tito malíři velmi často a s oblibou malovali pohledy na Benátky. Není jisté, zda byl Canaletto Guardiho mistrem. Od stylově čistějších Canalettových pláten se Guardiho obrazy liší svobodnějším užitím barev a spontaneitou tahů štětce. Je paradoxem, že Guardi se tématu pohledů na Benátky začal doopravdy věnovat až po smrti svého bratra Gianantonia. Dříve pracoval na různorodých zakázkách, jež byly zpracovávány v rodinné malířské dílně, kterou vedl právě jeho bratr Gianantonio. Guardi byl skrze sňatek svojí sestry Marie Cecilie spřízněn s Giovannim Battistou Tiepolem. Sám Guardi se oženil 15. února 1757 s Mariou Matheou Paganiovou, která byla dcerou malíře Mattea Paganiho.