Autoři zastoupení ve sbírce

François HUOT

(činný na sklonku 18. století)

Kreslíř, grafik. Žák Nicolase de Launay v Paříži. Byl činný především coby reprodukční a ilustrační grafik.