Autoři zastoupení ve sbírce

František ČERMÁK

(Praha 1822–1884 Praha)

Malíř historických námětů. Na pražské akademii začal studovat již ve třicátých letech 19. století. Jako Tkadlíkův a Rubenův absolvent náleží k prvním malířům historického žánru romantického ražení. V padesátých letech studoval u Gustava Wapperse v Antverpách a Thomase Couturea v Paříži. V roce 1878 začal učit v Praze na akademii. Velký vliv měl na Čermákovu tvorbu především jeho belgický pobyt.