Autoři zastoupení ve sbírce

František DRTIKOL

(Příbram 1883–1961 Praha)

Po absolvování gymnázia odešel do učení k příbramskému fotografovi Antonínu Mattasovi. V letech 1901–1903 studoval na nově otevřené mnichovské škole fotografie. V roce 1903 cestoval po Německu a Švýcarsku, kde také krátce pracoval. Roku 1907 otevřel vlastní fotografický podnik v Příbrami a v roce 1910 založil fotografický ateliér v Praze. Kromě fotografování vytvářel řadu uhlových a pastelových kreseb. V jeho tvorbě se opakuje několik témat, která zpracovával v různých technikách. Patří k nim Ukřižování, Matka–Země, Salome, Vanitas, později, po jeho důkladném seznámení s východní moudrostí také Meditace, Duchovní odpoutáníSvětlo. Postupně se stále více věnoval meditaci a cvičení koncentrace a v dubnu 1935 se zbavil svého fotografického ateliéru, jenž mu přinášel obživu. Intenzivně se věnoval malbě, jejímž prostřednictvím zaznamenával své mystické zážitky. V letech 1945–1946 působil jako externí profesor na Grafické škole v Praze.