Autoři zastoupení ve sbírce

František GELLNER

(Mladá Boleslav 1881–1914 neznámé místo mezi Zamośćí a Tomaszówem)