Autoři zastoupení ve sbírce

František HAŠKOVEC

(1879–?)

Sochař a medailér, žák odborné školy keramické v Bechyni a Uměleckoprůmyslové školy v Praze. Své místo ve sbírce si získal až preislerovsky pohádkovým tématem, jehož sochařské pojetí nepochybně vychází z mocného příkladu Franze Metznera.