Autoři zastoupení ve sbírce

František HORKÝ

(1879–1936)

Malíř a grafik František Horký byl žákem profesorů Františka Ženíška a Hanuše Schwaigera na pražské akademii umění. Pod vlivem Schwaigera čerpal pro své kolorované kresby motivy z pohádkového světa. Vytvářel také lepty, kresby a dřevoryty s pohledy na Kutnou Horu a Štramberk. V prosinci 1907 prezentoval na stálé výstavě originálů u B. Kočího (Vánoční výstava v Topičově salonu) cyklus kvašů Z říše pohádek.