Autoři zastoupení ve sbírce

František KUPKA

(Opočno 1871–1957 Puteaux)

Základy kresby a malby si osvojil u profesora Aloise Studničky v Jaroměři. V letech 1888–1891 studoval v ateliéru profesora Sequense na pražské akademii. Od roku 1891 navštěvoval ateliér profesora Eisenmengra na vídeňské akademii. Díky Lannovu stipendiu odjel roku 1895 do Paříže. Na obživu si vydělával kreslením pro módní časopisy, později pracoval pro časopisy L´assiette au Beurre, Cocorico, Canard SauvageCri de Paris. Roku 1900 získal medaili na pařížské výstavě a zlatou medaili na mezinárodní přehlídce v Saint Louis. Procestoval Francii, Dánsko, a Norsko, pobýval u Baltického moře. Svými ilustracemi doprovodil mimo jiné Reclusovo dílo L´homme et la terre (1904–1906), Píseň písní (1905–1909), Erynie Leconta de Lisles (1906–1908), Aristofanovu Lysistratu (1909) a Aischylova Promethea (1909–1910). Přibližně od roku 1909 začal s experimenty, které jej dovedly k problematice abstraktní malby, již prozkoumával a rozvíjel po zbytek života.