Autoři zastoupení ve sbírce

František ŠÍR

(Nové Město na Moravě 1804–1864 Praha)

Litograf a malíř. Svoji profesionální kariéru spojil s Antonínem Machkem, do jehož litografické dílny nastoupil v roce 1822 a po Machkově smrti ji vedl s umělcovou vdovou. Specializoval se na komerční portrétní litografii. Grafiky vytvářel také podle vlastních návrhů.