Autoři zastoupení ve sbírce

František TKADLÍK

(Praha 1786–1840 Praha)

Malíř a portrétista. První umělecké vzdělání nabyl za vedení Františka Wolfa. Od roku 1803 studoval na pražské akademii, kde na sebe záhy upoutal pozornost ředitele Berglera. Školu ukončil s vynikajícími předpoklady na přelomu let 1815–1816. První výraznější uplatnění nalezl z popudu mecenáše Jana Rudolfa Czernína, který Tkadlíka jmenoval svým komorním malířem a inspektorem černínské obrazárny ve Vídni. Roku 1825 se mu dostalo státního stipendia k cestě do Itálie. V Římě pobyl do roku 1832. Poté se vrátil do Vídně, kde se i usadil. Do Čech přišel v roce 1836, když byl jmenován ředitelem pražské akademie po zesnulém Františku Waldherrovi. Během čtyřletého působení v této funkci provedl reorganizaci studijních předmětů a znovu zapojil do výuky některé za vlády jeho předchůdce opomíjené obory.