Autoři zastoupení ve sbírce

František ŽENÍŠEK

(Praha 1849–1916 Praha)

Malíř historií, žánrů, portrétista, pedagog. První lekce dostával od malíře Karla Javůrka. Následně se školil na pražské akademii u Eduarda Engertha. Střídavě studoval v Praze a ve Vídni, kde pracoval s ostatními studenty na různých realizacích. Pro galerii Othmara Miethkeho vytvořil například soubor kreseb Zvířátka a Petrovští. Poprvé na sebe výrazně upozornil vítězstvím v soutěži na výzdobu foyer Národního divadla (společně s Mikolášem Alšem). Roku 1885 byl povolán coby profesor na uměleckoprůmyslovou školu. Od roku 1896 působil na pražské akademii. Ženíšek náležel k oblíbeným českým umělcům. Mezi jeho vrcholná díla se řadí výzdoba Národního muzea a rozměrné nedokončené plátno Pobití Adamitů, jež mělo být autorovou uměleckou závětí.