Autoři zastoupení ve sbírce

Franz Edmund WEIROTTER

(Innsbruck 1730 – 1771 Vídeň)

Studoval v rodném Innsbrucku a ve Vídni. V Mainzu pracoval pro kurfiřta Johanna Friedricha Karla. V letech 1759–1763 pobýval v Paříži, kam se vrátil ještě později. Podnikl studijní cestu do Říma. Pedagogicky působil na grafické Akademii ve Vídni.