Autoři zastoupení ve sbírce

Franz Friedrich RIEPENHAUSEN

(Göttingen 1786 – 1831 Řím)

Malíř a grafik. Společně s bratrem Johannem patří mezi zakladatele moderní německé ilustrace. Pod vlivem jenské romantické školy konvertovali v září 1804 ke katolicismu a přesídlili do Říma. Zde se věnovali především ilustrační tvorbě, která tvoří těžiště jejich díla. Za jejich nejdůležitější práci jsou považovány ilustrace k Tieckově Jenovéfě (1806) a Dějiny malířství v Itálii (1810), v nichž akceptovali „obrysový“ styl Johna Flaxmana.