Autoři zastoupení ve sbírce

Franz HANFSTAENGL

(Baierain 1804 – 1877 Mnichov)

Litograf a fotograf. Od roku 1816 studoval malířství pod vedením Petera Schöpfa. Mezi lety 1819–1825 studoval mnichovskou Akademii a záhy se proslavil svými litografovanými portréty. V roce 1834 si otevřel v Mnichově prosperující litografickou dílnu. Po roce 1853 se začal věnovat fotografii.