Autoři zastoupení ve sbírce

Franz Joseph DOBYASCHOFSKY

(Vídeň 1818–1867 Vídeň)

Malíř historií. Pocházel z bohaté vídeňské rodiny. Od roku 1830 studoval na akademii ve Vídni pod vedením Josefa Führicha a Leopolda Kuppelwiesera. Především Führichova umělecká východiska měla na Dobyaschofského celoživotní vliv. Jako představitel pozdního nazarenismu byl jmenován v letech 1850–1851 suplujícím profesorem akademie.