Autoři zastoupení ve sbírce

Franz NADORP

(Anholt 1794–1876 Řím)

Malíř a portrétista. Od roku 1814 studoval na pražské akademii jako stipendista knížete Konstantina Salm-Salm. Ve dvacátých letech 19. století byl vedle Führicha považován za příslib pražské umělecké scény. Po krátkém pobytu v Karlových Varech a Drážďanech odešel roku 1827 díky podpoře knížete Salma do Říma, kde se natrvalo usadil. Zde se zapojil do života německé kolonie umělců. Prosadil se coby malíř žánrů. Pedagogicky působil v předních rodinách římské aristokracie.