Autoři zastoupení ve sbírce

Franz Theodor WÜRBEL

(Vídeň 1858 – datum a místo úmrtí není známo)

Blíže neznámý ve Vídni působící grafik. Naposledy zmiňován roku 1943 v Berlíně.