Autoři zastoupení ve sbírce

Franz von STUCK

(Tettenweis 1863–1928 Tetschen)

Malíř, grafik, sochař. V letech 1881–1884 studoval na uměleckoprůmyslové škole a polytechnice v Mnichově, roku 1885 na akademii tamtéž u profesorů Lindenschmidta a Bruno Piglheima. V roce 1892 spoluzakládal mnichovskou Secesi. O tři roky později se stal profesorem na akademii. Na Prinzregentstrasse postavil výstavní vilu s ateliérem, kde uskutečnil ideu uměleckého "gesamtkunstwerku". Vyzdobil ji svými díly a řemeslnými prvky v byzantském a antickém slohu. Jeho tvorba byla pod vlivem Arnolda Böcklina a Ferdinanda Khnopffa. Mezi prvotřídní díla patří démonický obraz Válka (1894) nebo Hřích (1893) ztělesňující dekadentní představy o ženě jako svůdné a nepřemožitelné femme fatale. Z pozdější tvorby vyniká alegorie něžného dívčího portrétu ve zklidnělé poloze obrazu Jaro (kolem 1909). Neméně zajímavé jsou také grafické práce (Válčící fauni, Lucifer, ad.).